En oberoende informationstjänst.
 
Kostnaden

Kostnaden varierar

Behandlingen hos tandläkare kostar lite olika beroende på vad som utförs. Patienten betalar som regel enligt tandvårdstaxa. Denna kan variera mellan olika tandläkare och olika landsdelar. Man kan begära ett kostnadsförslag av sin tandläkare innan behandlingen inleds.

Om de besvär man har hänger samman med en sjukdom och om man behandlas av läkare för detta så kan behandlingen för käkledsbesvär också ersättas enligt sjukvårdstaxa. Din tandläkare måste då först utföra en s.k. förhandsprövning hos berörd tandvårdsmyndighet.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use