En oberoende informationstjänst.
 
Orsaker till käkledsbesvär

Tandgnissling och tandpressning kan ge muskelsmärta

Man skiljer mellan muskulär orsak till besvären och besvär som har sitt ursprung i käkleden. De muskulära besvären är vanligast. De är oftast relaterade till överanvändning som t.ex tandgnissling och tandpressning. Tandgnissling innebär att man gnider tänderna mot varandra. Tänderna blir då nötta. Oftast syns detta på framtänderna som i sina skär känns vassa. Den andra varianten är att man pressar tänder.

Muskelsmärta i munDen kraft som utvecklas mot tänderna kan bli mycket kraftig och ibland leda till att tandfyllningar går av. Båda dessa tillstånd innebär överbelastning av käkmusklerna. Musklerna tröttas fort och man får ont. Det är vanligt att man gnisslar eller pressar tänder på nätterna. På morgnarna märker man då att man är stel och trött i käkmusklerna. Man kan också ha huvudvärk. Symtom från musklerna kan också vara relaterade till en mer allmän muskelsjukdom, t.ex. fibromyalgi och muskelreumatism. Detta är mer sällsynt.

Rörelsesmärta och knäppningar vid käkledsbesvär

Om besvären kommer från käkleden så har man oftast rörelsesmärta, dvs. när man gapar, tuggar och biter av så ger det upphov till smärta i käkleden. Andra tecken på att något är fel i käkleden är käkledsljud. Knäppning och knak är ett tecken på diskskada. Knäppningar är mycket vanliga och förekommer hos c:a 30% i normalbefolkningen. Det är mycket vanligt att man råkat ut för någon form av käkskada tidigare i dessa fall. En amerikansk undersökning visade att en så stor andel som 70 % av de patienter som sökte för knäppningar, upphakningar och låsningar i käkleden hade råkat ut för någon form av käkskada tidigare. I de allra flesta fall är knäppningen så diskret att den inte besvärar nämnvärt men hos en liten grupp patienter kan knäppningen bli så kraftfull att den hörs i omgivningen. I de fall där denna kraftfulla knäppning är förenad med smärta eller där en käkledslåsning uppstår kan kirurgisk behandling bli aktuell. (Vad är en käkledslåsning, separat ruta?)

Käkleden kan gå ur led vid överrörlighet

Ett annat sjukdomstillstånd i käkleden är överrörlighet. Överrörligheten leder hos en mindre grupp patienter till att käken går ur led (den medicinska termen är luxation). Käken fastnar då i uppgapat läge och det går inte att bita ihop. Om luxationerna kommer ofta kan det bli aktuellt med käkledskirurgi för att avhjälpa problemet.

Förslitning ger skrapljud

Förslitning (artros) är vanlig i kroppens olika leder. Även i käkleden är artros vanlig, framförallt hos äldre individer. Skrapljud i leden är ett säkert tecken på artros. Artros i käkleden har ett lindrigt förlopp i de flesta fall. Hos en mindre grupp patienter kan det dock förekomma mer uttalade symtom och i dessa fall kan käkledskirurgi bli aktuell.

Reumatism i käkleden

Reumatism förekommer hos c:a 1 % av befolkningen. Käkleden kan bli angripen. Man beräknar att minst 30 % av de som har ledgångsreumatism också får sjukdomen i käkleden. Symtomen är i stort desamma som för artros. Även här tycks förloppet i käkleden vara tämligen lindrigt. Det finns dock patienter som får en snabb nedbrytning av käklederna och som därför kan komma att kräva såväl kirurgisk som bettfysiologisk behandling (Se Behandling av käkledsbesvär)

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use