En oberoende informationstjänst.
 
Terms of Use

För patienten

Innehållet i TandvårdsGuiden är enbart till för informationsbruk. De råd som ges i TandvårdsGuiden ska inte användas istället för att man besöker en tandvårdsklinik där man får professionell bedömning. Det går aldrig att ställa en diagnos eller att ge exakta råd utan att ha gjort en klinisk bedömning.


MedLearn AB tar inte ansvar för om någon skada sker till följd av felaktig användning av de råd och den information som ges TandvårdsGuiden

Upphovsrätt

Allt material på dessa sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Detta innebär att materialet inte helt eller delvis får modifieras, publiceras, säljas vidare eller överlåtas utan skriftligt tillstånd av MedLearn AB och redaktionen för TandvårdsGuiden.
Tandvårdspersonal och övriga användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för icke-kommersiellt bruk. Det får dock inte användas i ett sådant sammanhang att det kränker MedLearn ABs eller Karolinska Institutets medarbetare.Dokumenten får heller inte ändras eller redigeras. Information om källan www.tandvårdsguiden.com ska tydligt visas och uppges. Att länka till TandvårdsGuiden är tillåtet så länge länken finns i ett sammanhang som inte strider mot god publicistisk sed. Det är däremot inte tillåtet att ladda ner information från TandvårdsGuiden och använda på egen sajt.

© Copyright MedLearn AB
All rights reserved

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use