En oberoende informationstjänst.
 
Allmänt

Vad innebär käkledsbesvär?

Kvinna med käkledsbesvärKäkledsbesvär är ett samlingsnamn för smärta i käkledsområdet och gapningssvårigheter. Käkleden finner du strax framför öronen. Det är inte ovanligt att patienter med käkledsbesvär först söker öron-näsa-hals läkare för att de tror att besvären kommer från örat.

Runt omkring käkleden finns käkmuskler och de kan också ge upphov till smärta och gapningssvårigheter. De vanligaste besvären är smärta vid gapning och andra käkrörelser. Smärta kan förekomma i både käkleden och omgivande käkmuskulatur. Käkledsljud i form av knäppningar och skrapljud förekommer också. Upphakningar och låsningar och överrörlighet (att käken går ur led) kan bli så besvärande att de måste behandlas kirurgiskt.

Vart vänder jag mig med mina besvär?

De allra flesta av oss har en tandläkare som vi går till regelbundet. Det är också till din tandläkare som du först ska vända dig med dina besvär. Om det rör sig om muskelbesvär och om du gnisslar eller pressar tänder så kan de flesta tandläkare hjälpa dig med den inledande behandlingen. Om du inte har någon tandläkare för tillfället så kan du via telefonkatalogen få information om såväl privatpraktiserande tandläkare som tandläkare i folktandvården och ringa för tidsbeställning. Har du mer akuta besvär så kan du som regel få komma tidigare. I storstäderna finns också speciella akutmottagningar som man kan uppsöka.

Om dina besvär är mer svårdiagnosticerade eller om du inte blir förbättrad av behandlingen hos din tandläkare så kan du få remiss till specialist. För att få behandling hos specialist krävs som regel remiss. Både specialist i bettfysiolog och käkkirurg kan komma ifråga. I de flesta landsting finns bettfysiologispecialister och om sådan finns blir du först remitterad till denne.

Om bettfysiolog inte finns i ditt landsting kan du i stället få komma till en käkkirurg. I en del fall där ickekirurgisk behandling ej hjälper och besvären är ledrelaterade kan det bli aktuellt med remiss för käkledskirurgisk konsultation. Den käkledskirugiska behandlingen kostar enligt sjukvårdtaxa. Du kan få information av din tandläkare eller bettfysiolog om hur detta går till. En operation sker alltid efter samråd med patienten där han eller hon efter undersökning blir informerad om vilken operation som planeras, hur den går till, och om det finns risk för komplikationer. Väntetiden för operation beror lite på om narkos krävs eller ej. Väntetiden för artroskopi är som regel mycket kortare då den som regel ej kräver narkos utan kan utföras i lokalbedövning.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use