En oberoende informationstjänst.
 
Kostnader
Vad kostar tandregleringsbehandlingen?
För barn och ungdomar upp till och med det år man fyller 19  kan behandling erhållas på samhällets bekostnad förutsatt att bettfelet är tillräckligt omfattande. Vuxna måste betala behandlingen själva, men en del av kostnaden kan ibland efter godkänd ansökan betalas av Försäkringskassan.

Ansökan om sådan ersättning från Försäkringskassan skickas in av den behandlande specialisten. Hur hög kostnaden för behandlingen blir beror förstås på bettfelets svårighetsgrad och på hur omfattande och tidskrävande behandlingen blir. För att få reda på den exakta kostnaden i det enskilda fallet måste man kontakta en ortodontist som på basis av en utredning av bettfelet kan lämna ett kostnadsförslag på behandlingen.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use