En oberoende informationstjänst.
 
Övrigt om behandlingen
Tandregleringsapparaturen kräver god munhygien
En väl utprovad och noggrant fastsatt tandregleringsapparatur är helt oskadlig för tänderna.
En vanlig missuppfattning är att en tandregleringsapparat i sig själv skulle göra att det blir hål i tänderna. Så är inte fallet. Det som gör att det kan uppstå karies vid tandreglering är bristande renhållning av tänderna. När tänderna är försedda med allehanda metallfästen, fjädrar, trådar och gummisnoddar är det svårt och tidskrävande att upprätthålla en bra munhygien, och en del patienter klarar tyvärr inte av detta, och då kan det bli karies i tänderna.

Själva tandförflyttningen göra att rötterna på de tänder som flyttas kan bli lite förkortade. Det är dock sällsynt att dessa förändringar når en sådan omfattning att de har någon praktisk betydelse. Det kan också i sällsynta fall hända att nerven i en tand dör under tandreglering, och då måste en sådan tand rotfyllas.

Vad krävs av patienten/föräldrarna?
En ortodontisk behandling är ett lagarbete. Det räcker således inte med att man anlitar en skicklig ortodontist för att åtgärda bettfelet. Specialisten kan bara tillhandahålla sina professionella kunskaper och medlet för att korrigera bettfelet, men för att behandlingen skall bli effektiv och leda till bästa möjliga resultat måste även patienten och föräldrarna känna engagemang, ta ansvar för och hjälpa till med att uppfylla ett antal viktiga krav:
  • Se till att munhygienen är bra
  • Undvik hårdtuggad föda och sega, klibbiga sötsaker
  • Följ noggrant ortodontistens instruktioner vad gäller användandet av elastiska drag och avtagbara tandregleringsapparater.
  • Passa tider för återbesök hos ortodontisten
  • Kontakta omedelbart ortodontikliniken om det uppstår något fel på tandregleringsapparaten, t ex att ett bågfäste lossnar
När bör man avråda från tandreglerings-behandling?
Man bör avstå från ortodonti vid:
  • Obetydligt bettfel
  • Dålig munhygien
  • Tandköttsinflammationer
  • Bristande intresse från patientens sida
  • Bristande intresse från föräldrarnas sida (om patienten är ett barn)

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use