En oberoende informationstjänst.
 
Hur lång tid det?
Aktiv behandling tar några månader till två år
Mindre omfattande åtgärder, som enkla förflyttningar av enstaka felställda tänder, kan klaras av på bara några månader.

Att genomgå en mera komplicerad ortodontisk behandling med fastsittande apparatur i båda käkarna tar ca 2 år. Det kan ta kortare tid, men ibland uppträder komplikationer under behandlingen som gör att den även kan ta längre tid (t.ex att tandregleringsapparaturen ofta går sönder, att patienten inte följer ortodontistens instruktioner, att munhygienen är dålig, att käktillväxten är långsam).

Avslutande stabiliserande behandling ett till ett par år
När de två åren gått och bettet är fint, och ortodontisten tar bort all apparatur från tänderna känns det som en högtidsdag för många patienter. Hurra! Nu slipper jag tandställningen! Inga fler tandläkarbesök! Äntligen fri! Eller..?

Nej, riktigt "fri" är man inte. Det som gäller är att den aktiva behandlingen visserligen är klar efter ca 2 år, men därefter måste i de flesta fall något göras för att stabilisera det uppnådda behandlingsresultatet så att inte tänderna ställer sig snett igen. Så efter den aktiva behandlingen kan det bli nödvändigt att använda någon enklare typ av tandställning som håller tänderna på plats.

Denna tandställning fästes vanligen på baksidan av tänderna (och är således inte synlig), eller också kan det röra sig om en avtagbar tandställning som mest användes nattetid under något eller några års tid. Under denna del av tandregleringsbehandlingen behöver man bara komma på kontroll en eller två gånger/år. Denna avslutande del av behandlingen är dock lika viktig som den aktiva behandlingen.

Det gäller att noga följa ortodontistens instruktioner om hur man skall använda och sköta sin apparatur, annars är risken stor att det fina bett som man fått genom tandregleringen spolieras.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use