En oberoende informationstjänst.
 
Hur går behandlingen till?

Tandregleringsspecialisten gör en behandlingsplan


TandregleringsapparaturMed hjälp av den kliniska undersökningen av bettet, gipsmodeller av tänderna, röntgenbilder och foton, gör specialisten en noggrann utredning av bettfelet och föreslår en behandlingsplan och vilken typ av tandregleringsapparatur(er) som bör användas för att kunna genomföra behandlingsplanen. Ibland, särskilt när det är för lite utrymme i käkarna, kan det som ett led i behandlingen bli nödvändigt att ta bort någon eller några permanenta tänder.

Olika typer av tandregleringsapparatur

De tandregleringsapparater som sedan används för att åstadkomma önskade tand- och käkförflyttningar, är individuellt framställda. Apparaterna, som kan vara fastsittande (cementerade, fastlimmade) eller avtagbara, är gjorda av metall eller plast eller av både metall och plast.
En del bettfel kan med fördel behandlas med en apparatur som delvis sitter utanför munnen. Vid vissa typer av överbett, till exempel, fästes en tandregleringsapparat på överkäkens tänder vilka sedan kan "dras" bakåt med hjälp av ett resårband som fästes i apparaten och sedan går runt nacken.
  • Tänder i behov av tandregleringsapparatEn fastsittande tandregleringsapparat("räls") består av bågfästen och en båge. I de flesta fall limmas bågfästena fast direkt på tänderna med hjälp av ett snabbstelnande kompositlim. Bågen, som är den aktiva och tandförflyttande delen av apparaten, fästes sedan vid bågfästena med små gummiringar eller med tunn ståltråd.
    Bågfästena kan också användas för att haka på elastiska drag, spiralfjädrar eller andra komponenter som behövs för att åstadkomma önskade tandförflyttningar. Bilderna 1, 2 och 3 visar förflyttning av en felställd framtand med fastsittande apparatur.

  • Avtagbar tandregleringsapparatEn avtagbar tandregleringsapparat består vanligen av en plastplatta som täcker gommen och som är fäst till tänderna med klamrar. På plastplattan är sedan tandförflyttande fjädrar, skruvar eller trådar fästade.

  • Avtagbar tandställning ska användas hela dygnet
    För att behandlingen skall bli effektiv och kunna genomföras på kortast möjliga tid är det nödvändigt att även avtagbara apparater används dygnet runt och bara avlägsnas när man borstar tänderna eller äter. Det finns visserligen även så kallade "natt-tandställningar", d v s tandregleringsapparaturer som endast behöver sitta i munnen under kvällar och nätter. Dessa kan emellertid bara användas i mycket speciella fall, och de flesta bettfelen kan inte korrigeras med den typen av apparatur.

Tänderna flyttas av trycket

Bett med tandregleringsapparatAlla apparater är gjorda så att när de sitter på plats i munnen utövar de ett lätt tryck mot de tänder som skall flyttas till sina korrekta lägen. Trycket startar en ombyggnadsprocess i käkbenet så att tänderna kan flytta sig (Bild 13, 14 och 15).

Ofta snabb anpassning att bära tandställning

Tänder efter behandlingDe flesta patienterna anpassar sig snabbt till apparaturen och kan ha den utan större problem under hela behandlingen. När tänderna börjar flytta sig kan de bli ömma under ett par dagar, men detta är övergående. Tänder som flyttar sig kan också kännas lite lösa, men även detta är bara tillfälligt. När behandlingen är klar och apparaturen avlägsnas fastnar tänderna igen. Insättandet av vissa typer av tandregleringsapparatur kan göra att talet påverkas. Det brukar dock gå bra att anpassa sig så att talet åter blir normalt efter några dagar.
Kan man spela blåsinstrument när man har fastsittande apparatur på tänderna? Svaret på frågan är "ja, för det mesta går det bra". Men man bör berätta för ortodontisten om sitt musicerande, för det kan finnas möjligheter att anpassa tandregleringsapparaturen så att den inkräktar så litet som möjligt på spelandet.

Undvik att äta sega kolor

När man genomgår en tandreglering måste man avstå från att äta och tugga på sega och hårda saker (t ex kola, bubbelgum, karameller, råa morötter, hårda äpplen). Risken är annars stor att tandregleringsapparaturen går sönder. En trasig apparatur fungerar inte och detta leder i sin tur till att hela behandlingen blir ineffektiv och kan ta onödigt lång tid.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use