En oberoende informationstjänst.
 
När bör tandregleringsbehandlingen startas?
Olika tidtabeller gäller för olika bettfel
Det går inte att ge ett bestämt svar på denna fråga. Olika tidtabeller gäller för olika bettfel. Om man märker att ett bettfel håller på att utvecklas är det bäst att konsultera en specialist i tandreglering för att få reda på om och när en eventuell behandling bör starta.

Tidiga varningssignaler som kan tyda på att man kanske bör konsultera en ortodontist är:
  • Finger-/nappsugning som fortfarande pågår vid 6-7-årsåldern
  • Tänder som inte får plats utan överlappar varandra när de växer fram
  • Skadade eller saknade tänder
  • Tuggsvårigheter, otydligt tal
  • Munandning
  • Utveckling av överbett eller underbett
Tidig diagnos -käktillväxten kan styras
De flesta bettfelen har en ärftlig bakgrund och kan därför inte förebyggas. Med tidig diagnos och behandling kan emellertid specialisten ofta hjälpa till att styra käktillväxten och tändernas frambrott i gynnsam riktning, och därigenom förhindra att mer komplicerade bettfel uppstår.

Enkla former av tandreglering 5 till 9 års ålder
Enkla former av ortodonti kan sättas in tidigt i bettutvecklingen, vanligen när barnet är mellan 5 och 9 år. Om tandläkaren på ett barn i denna ålder upptäcker en avvikelse, eller upptäcker att bettutvecklingen i något avseende håller på att gå fel, så går det ibland att med någon enkel åtgärd styra in utvecklingen i normala banor igen. Åtgärden kan exempelvis vara att man tar bort en mjölktand, slipar på en eller flera mjölktänder, försöker avbryta en pågående sugvana eller att man under en kort period sätter in en enkel tandregleringsapparatur för att göra en mindre korrektion av tändernas ställning.

Omfattande tand-och bettkorrigeringar från 10 år genom puberteten
Från ca 10 års ålder och upp genom hela puberteten är möjligheterna stora för att göra omfattande tand- och bettkorrigeringar. Dessa kräver oftast ganska komplicerad tandregleringsapparatur, och om det är utrymmesbrist för tänderna så måste även permanenta tänder tas bort (extraheras).
Genom att barnet växer mycket under denna period är även möjligheterna att påverka käkarnas tillväxt i viss omfattning goda.

Tandreglering även för vuxna
Det är aldrig för sent att korrigera ett felaktigt bett. Det är numera ganska vanligt att även vuxna genomgår tandreglering ofta för att rätta till bettfel som aldrig blev åtgärdade under barndomen.
Om tandhälsan generellt är bra går det lika bra att flytta tänder på vuxna som på barn, men det kan ta lite längre tid. Det som kan begränsa möjligheterna till ett bra behandlingsresultat på vuxna är att käkarna inte längre växer. I sådana fall finns alternativet att kombinera tandreglering med en kirurgisk förflyttning av käkarna. Närmare upplysningar om vad detta innebär kan erhållas från ortodontisten.

Hos vuxna individer som av olika orsaker förlorat någon eller några tänder, är det ganska vanligt att en del av de kvarvarande tänderna med tiden flyttar sig till felaktiga lägen. Om man i ett sådant fall önskar ersätta de förlorade tänderna protetiskt med en brygga, en bro, eller med implantat, kan det bli nödvändigt att först tandreglera de felställda tänderna för att resultatet av den protetiska behandlingen skall bli så bra som möjligt.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use